Pomóż mi zrobić to samodzielnie - przedszkole Montessori

Pestka Spółka Cywilna  I. J. Lipowscy w okresie od 1.02.2017 do 30.04.2018 roku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Pomóż mi zrobić to samodzielnie - przedszkole Montessori"

Celem projektu jest: Zwiększenie o 20 liczby miejsc w edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji 60 dzieci dzięki zajęciom dodatkowym i podniesienie kwalifikacji 9 pracowników Centrum Montessori Pestka poprzez szkolenia do końca kwietnia 2018 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 264 768,75 PLN

Główne rezultaty to:

  • 9 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu
  • 60 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej
  • Doposażenie Centrum Montessori Pestka w pomoce rozwojowe, meble i wyposażenie placu zabaw.

 

Pobierz harmonogram wsparcia (PDF).